pondělí 28. dubna 2014


Téma nejen pro třicetileté muže
Zasaď strom

  Milí příznivci rostlin, v dnešním příspěvku pravidelné „zelené“ rubriky navážeme na minulé téma, kterým bylo kácení stromů, a hned nějaké zase zasadíme.  Dnešní článek se tak stane vlastně náhradní výsadbou.
 Náhradní výsadba je častá a dobrá podmínka Odboru životního prostředí, když žádáme o povolení ke skácení stromu. Stromy, pod jejichž korunami dnes chodíme, totiž, pokud jsme v obci nebo kulturní části krajiny, také kdysi někdo sázel. Tím, že věk strom je delší než náš, často na udržení kontinuity v tomto směru zapomínáme. Sázením stromů dnes tvoříme vlastně obraz našich sídel za 40 – 70 let. V dnešních časech na mnoha místech dorůstající generace stromů chybí a to je velká chyba předešlých generací.

Návod jak strom vysadit jistě mnohde najdete, tak nebudeme zabíhat do detailů a zmíníme jen to podstatné a nebo věci, v kterých se obvykle chybuje.
Kdy sázet? Jaro je pro výsadbu dobrá doba, stejně tak podzim až do zámrzu. Letní výsadby nejsou tak spolehlivé, strom je v té době v plném proudu a horké počasí může ujmutí ztížit i při dostatečné zálivce. Možné to ale je, nejlépe je pro letní výsadbu použít kontejnerované stromky.

Jak sázet? Jáma pro výsadbu má mít tvar misky – širší ne hlubší. Dno je dobré prokopat. Podle podloží je možno zlepšit vsakování drenáží, vyměnit část zeminy za vhodnější apod. Stromek musí být zasazen tak hluboko, jako rostl doposud, utopení je hrubou chybou při výsadbě. Stromek je nutné kotvit, podle velikosti jedním až třemi kůly, neukotvenému stromu se vlivem původní větru bal i jen nepatrně pohybuje a nové malé kořínky se tak stále přetrhávají a nemohou do stávající zeminy prorůst. Důležitý je také vyrovnávací řez. Kořeny jsou při výsadbě vždy oslabeny a tak je třeba prořezat také korunku, aby to stromek “utáhl“. Dobrá zálivka je nezbytná. Zaléváme: jámu před sázením, strom po výsadbě, pravidelně do ujmutí stromu, v závislosti na počasí, vydatně, aby se provlhčil celý bal, ne tolik, aby došlo k trvalejšímu zamokření, jehličnany kropíme celé. Stromku je vhodné ponechat několik let zamulčovanou výsadbovou mísu, tráva nebo plevele by odebíraly příliš vody a živin.

Co sázet? Z hlediska druhu sazenice můžeme sázet stromky prostokořenné, balové nebo kontejnorované. Prostokořenné, tedy bez balu s obnaženými kořeny se často sází stromy ovocné. Před výsadbou je dobré je dát do vody. Balové stromy jsou pro výsadbu na dané období vyzdvižené ze země a mají bal zpevněný jutou a případně i drátěným košem. Dráty je při výsadbě potřeba přestříhat, ale není potřeba je odstraňovat, nezapomeneme na vyrovnávací řez. Kontejnerované stromky mohou růst již delší dobu v nádobě, pak je potřeba se podívat, zda se jim kořen nestáčí na dně květináče dokolečka. Takový strom není kvalitní zboží. Spirálový kořen je případně třeba odstřihnout, kvalitní kotvení by stromu nezajistil.
Z hlediska sortimentu dřevin je otázka daleko složitější.  Tady se z nás stávají tvůrci našeho okolí, ale i krajinného rázu a tak je vhodné se podívat na situaci s nadhledem, jak časovým, tak prostorovým. Uvědomit si širší prostředí, do kterého strom sázíme a zachovávat jeho harmonii. Proto platí zásada, že mimo města, tedy v menších obcích a v krajině sázíme stromy domácího původu a nejlépe i krajově a oblastně typické. Vyvarujeme se zejména barevných kultivarů. U stromků malých rozměrů můžeme vybírat ze současné rozmanité nabídky volněji. I tak je však nezbytné mít na paměti tzv. stanovištní nároky jednotlivých druhů. Jednoduše řečeno, nesázet na slunečný úpal dřeviny rostoucí jinak v horských lesích a naopak. Důležitá je i vlhkost stanoviště. Nejpřesnějším vodítkem jsou nám zase stromy rostoucí v přilehlé volné krajině.

Kam sázet? Při výběru místa pro budoucí strom je potřeba vystoupit myslí z lidského měřítka. Nehledat budoucí korunu sázeného stromku jen kousek nad svou hlavou, ale odvážit se podívat výše, vystoupit až nad střechy domů, představit si i šířku budoucí koruny, nebát se, co vše strom zastíní, naopak se na tento blahodárný stín těšit. Takový pohled při výsadbě stromu totiž zabrání pozdějším zásahům do jeho zdravého růstu, jak se s tím velmi často můžeme setkat. Jak často jsou koruny již mladých stromů nevhodně řezány, sesazovány, omezovány.  Stromy, které nás obklopují, rozšiřují naše obzory a to jak v čase, tak v prostoru. Nechme se jimi obohatit.
V Davli byly minulý rok skáceny lípy před kapličkou, také tady byla správnou podmínkou náhradní výsadba. Budu se na nové lípy těšit. Také jedna z lip v centru městyse je určena z bezpečnostních důvodů ke skácení, a i zde se plánuje vysazení mladé lípy.

Přeji Vám příjemné jarní dny a v příštím čísle na shledanou.
Jitka Emlerová